Informace ohledně změn komunikace aplikace Matrika se základními registry - 2. 11. 2022

Vážení matrikáři a správci IS,
na začátku roku 2023 dojde ke změnám fungování služeb základních registrů.
• Od 1. ledna 2023 přestanou být podporovány některé služby ZR.
• Mezi tyto služby patří také E36/IszrRuianCtiAdresu, kterou používaly starší verze aplikace Matrika pro načítání informací o adrese občana ze ZR.
• Nové verze aplikace Matrika instalované od 26. 7. 2022 (verze Matriky 7.73) již volání této funkce neobsahují a používají novější způsob volání ZR.
• V průběhu listopadu a prosince tedy bude třeba nainstalovat novou verzi aplikace Matrika na většině úřadů. Pokud budete chtít instalaci uspíšit, kontaktujte techniky firmy GSoft zde.