Nové Hlášení o úmrtí pro ČSÚ – 01. 01. 2013

Dle metodického pokynu ke změnám statistického hlášení o úmrtí (Obyv 3-12) pro rok 2013 byly provedeny následující úpravy: V agendě ´Kniha úmrtí´ přibyly na záložce ´Příčina úmrtí, pohřeb´ položky ´Poskytovatel zdravotních služeb (včetně IČ, PČZ a ODD)´ a ´telefon lékaře´. Tyto položky byly přidány kvůli nové verzi ´Hlášení o úmrtí´, která platí od 01. 01. 2013. Vzor je možné najít na http://apl.czso.cz/pll/vepre/oby.metodika. Stav: připraveno k instalaci.