Úprava formátu doložky pro vidimaci – 07. 01. 2013

Na základě Přílohy č. 2 k vyhlášce 456/2012, kterou se mění vyhláška 36/2006 Sb., byla upravena ´Ověřovací doložka pro vidimaci´. U ´stejnopisu´ přibylo: ´stejnopisem vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí´. U ´zajišťovacího prvku´ přibylo: ´jenž je součástí obsahu právního významu této listiny´. Stav: připraveno k instalaci.