Úprava tisku ověřovací doložky pro legalizaci - 27. 06. 2022

Vážení matrikáři a správci IS,
v agendě ´Legalizace, vidimace´ byl upraven tisk ověřovací doložky pro legalizaci dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 154/2022 Sb. (účinné od 1. července 2022). Při zadávání legalizace je možné vybrat jeden ze tří typů: listinu podepsal / podpis na listině uznal za vlastní / el. podpis na el. dokumentu uznal za vlastní. Na základě této hodnoty je potom na ověřovací doložku vytištěn text: ´vlastnoručně podepsal´ / ´uznal podpis na listině za vlastní´ / ´uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní´. Ve spodní části všech šablon doložek pak přibyla možnost vytisknout proměnnou 24, která obsahuje text: ´Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby´ / ´Kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko´.
 
Pro variantu tisku pouze ´nepřeškrtnuté varianty popisů´ je řešení snadné. Stačí kontaktovat technika firmy GSoft a domluvit aktualizaci a nastavení šablony.
 
Pro variantu tisku také ´přeškrtnuté varianty popisů´ vzniká problém s velkým množstvím textu, který se na doložku nevejde. V tomto případě doporučujeme vyvolat jednání s kontrolními orgány, aby schválily používání pouze ´nepřeškrtnuté varianty popisů´.