Úprava tisku dotazníku k uzavření manželství a protokolu o uzavření manželství - 13. 12. 2021

Podle platného znění částí vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., byl upraven tisk ´Dotazníku k uzavření manželství´ a ´Protokolu o uzavření manželství´. Z obou formulářů byl odstraněn důvod žádosti o používání příjmení v mužském tvaru.

Úprava tisku knihy narození, rodného listu a zápisu do zvláštní matriky pro stejnopohlavní páry - 15. 07. 2021

Na základě informace č. 9/2021, kterou Ministerstvo vnitra České republiky rozeslalo 7. června 2021, byl v agendě ´Kniha narození´ upraven tisk knihy narození, rodného listu a zápisu do zvláštní matriky pro stejnopohlavní páry.
Stručný popis úprav:

Vyhláška č. 265/2018 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu – 11. 02. 2019

Dnem 16. února 2019 nabývá účinnosti vyhláška č. 265/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Stránky

Přihlásit se k odběru Matriky.info RSS